روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

حاصلات گندم توسط تجار پاکستانی خریداری میگردد

با آنکه مقامات وزارت زراعت ازحاصلwheat_in_Afghanistanات خوب گندم سخن میزنند، اما همزمان با جمع آوری حاصلات زراعتی قیمت آرد بالا رفته است.

گفته میشود در مقایسه با یکماه گذشته درهربوری 50 کیلویی آرد از 100 تا 150 افغانی افزایش آمده است.

این درحالیست که طی سه ماه اول سال جاری قیمت،آرد،بوره وتیل بگونه اوسط دربازارهای کابل بیش از15 درصد افزایش را نشان ميدهد .

بلند رفتن قیمت مواد خوراکی بخصوص آرد، باعث نگرانی شهریان کابل که اکثر شان اقتصاد ضعیف دارند، گردیده است.

حمدسلیم 45 ساله که در کنار سرک مارکیت مواد خوراکی درحوزه چهارم شهر کابل، کیله فروشی میکند وبه گفته خودش عواید یکروزه اش فقط برابر با قیمت یک سیر آرد میشود، از افزایش قیمت آرد شکوه نموده، به آژانس خبری روز گفت : ((ازصبح تاشام کیله فروشی میکنم ، پیسه یک سیر آرد پوره نمیشه . ))

او با گلایه ازکاروبارش که نمیتواند نفقه خانواده خود را تامین نماید، مایوس بوده، گفت که یک سیرآردرا 140 افغانی خریده درحالیکه عاید روزانه وی 120 افغانی وگاهی هم از 100افغانی تجاوز نمیکند.

حال آنکه برخی ازدهاقین درولایات ادعا دارند که دراین اواخر تجارپاکستانی درهمکاری با دلالان افغان تلاش میکنند تا گندم دهاقین را به یک قیمت دلخواه بخرند وبه پاکستان انتقال بدهند.

قاری نجیب الله یکی ازفروشنده گان مواد ارتزاقی در مارکیت مربوط حوزه چهارم شهرکابل گفت:((من هم باوردارم که تجارپاکستانی گندم دهاقین مارا به قیمت ارزان می خرند وبه کشورشان انتقال میدهند ودوباره بالای مردم ما به قیمت گزاف می فروشند.))

این مرد که فروشنده عمده مواد خوراکی است، ادعا دارد که تجار پاکستانی نه تنها گندم، بلکه ماش را از دهاقین خریداری و به پاکستان انتقال میدهند.

او تصریح کرد که هزاران تن" ماش" در پاکستان توسط ماشین ها میده وبا رنگ زرد آمیخته شده، دوباره بنام دال پاکستانی به قیمت چند برابر بالاتر وارد افغانستان می شود.

قاری نجیب اظهارتاسف کردکه موادتولیدی کشوربااندک تغییردوباره بنام امتعه خارجی و افزایش چند برابری قیمت در بازار ها عرضه میگردد.

او میگوید که یک سیر ماش زیر نام ( دال پاکستانی ) ازبرنج سیله اول هم قیمت تر درافغانستان بفروش می رسد.

شکریه بارکزی نماینده مردم در پارلمان با بیان اینکه دولت تا به حال هیچگونه پالیسی شفاف ازتولیدات داخلی نداشته میگوید: ((مافیا بیشترینۀ قراردادهای دولت را دریافت میکنند وآنها اکثراً وارد میکنند تاخرید ازتولیدات وطنی .))

وی تصریح کرد ،حکومت ا باید پالیسی خریداری گندم را داشته باشد.

راهکاری که به باور وی دولت را ملزم میسازد، ازطریق سکتورخصوصی و نهادهای دولتی بوده که گندم را ازدهاقین خریداری ودوباره درمقابل کاربرای مردم تادیه نماید.

به عقیده وی بااین شیوه دهاقین حمایت شده، همچنان میتوان توازن نرخ را کنترول ودرحالات اضطرار استفاده گردیده واز واردات گندم مورد نیاز جلوگیری میگردد.

اما مجیدالله قرار سخنگوی وزارت زراعت و مالداری به آژانس خبری روز گفت که به هیچ صورت نمی پذیرند که گندم دهاقین توسط تجارپاکستانی خریداری شود.

قرارعلاوه کرد که وزارت زراعت امسال گندم را ازدهاقین خریداری نمیکند، اما ازوزرات های مصرف کننده مانند دفاع،داخله وادارات جامعه جهانی کمک کننده درافغانستان خواسته اند گندم مورد نیاز شانرا از دهاقین خریداری نمایند.

وی افزود ، بخاطرثابت نگهداشتن قیمت گندم ، تعرفه های گمرکی را بر واردکننده گان گندم وضع نموده اند.

از سوی دیگرعزيز شمس سخنگوى وزارت ماليه ميگويد قراراست به هدف حمايت از دهاقين ، تا يکماه آينده ،تعرفه گمرکى واردات آرد و گندم از ٥ به ١٦ فيصد افزايش يابد .

این درحالی است که مقامات وزارت زراعت می گویند ،میزان تولید گندم در کشورافزایش یافته وانتظار دارند با تداوم این روند به خود کفایی برسند .

همزمان با افزایش تولیدات گندم وافزایش واردات آن ازکشورهای همسایه ،مقامات وزارت زراعت ازتدابیر برای خریداری گندم ازمنابع داخلی بخاطر حفظ اقتصاد دهقانان خبر میدهند.

در عین حال مسوولین وزارت زراعت اظهار میدارند که تولید گندم درکشورهای منطقه و بسیاری ازکشورهای جهان نیز افزایش یافته است.

به گفته این مسوولان ، وزارت زراعت برنامه های را به خاطر توازن قیمت گندم در بازار های داخلی که به نفع زارعان باشد روی دست گرفته شده است.

سخنگوی وزارت زراعت میگویدکه سال گذشته حاصلات گندم به سطح کشور 5 ميليون متريک تن بود و افغانستان از حیث حاصلات گندم به خود کفایی رسید و وزارت زراعت حدود 75 هزارمتریک تن گندم را درگدام ها ذخیره کرد تا آنرا دروقت نیازوحالات اضطرار به قیمت مناسب در بازار عرضه کند.

او خاطر نشان ساخت تخمين زده مى شودکه در سال جارى حدود 5/4 ميليون متريک تن گندم توليد شود، در حالی که نيازمندى سالانه کشور به گندم درحدود 2/5 ميليون متريک تن است .

آژانس خبری روز
عبدالبصیر”تقوا”
کابل 15 سرطان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c