روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

معادن افغانستان همچنان درمعرض تاراج قاچاقبران است

با آنکه مقامات وزارت معادن میگویند Stone_1که به منظورحراست ازمعادن،نیروی امنیتی خاص را ایجاد مینمایند؛اما استخراج سنگ های قیمتی بشکل خودسر، غیر فنی و غارتگرانه هنوز هم ادامه دارد.

به باور کارشناسان، استخراج غیر فنی و غیر مسلکی معادن که حد اکثر تاعمق 500 متری شگافته میشود وبعدا ساحات حفر شده بوسیله رسوبات مواد غیر معدنی بسته شده ، استخراج بعدی آن مصارف هنگفتی در بر میگیرد.

این در حالی است که کوه های کشور در برخی از مناطق سرشار از سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی مانند زمرد، یاقوت، لاجورد، کرومیت و امثال آن می باشد.

ماده نهم فصل اول قانون اساسی حکم میکند که معادن و ساير منابع زيرزمينى و آثار باستانى ملکيت دولت بوده و حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعى و ساير املاک عامه توسط قانون تنظيم مى گردد.

یکی از نمونه های به تاراج رفتن سنگهای قیمتی ولایت میدان وردگ است و باشنده گان آن ازاستخراج غیرقانونی معادن وانتقال آن به پاکستان توسط قاچاقبران شکایت دارند.

مولوی روح الله باشندۀ میدان وردگ به آژانس خبری روز گفت: (( ما شاهد هستیم که قاچاقبران به معادن ولایات جنوبی دستبرد زده واین معادن رابه صورت غیرقانونی استخراج وبه پاکستان انتقال می دهند. ))

وی از ولایات لوگر، خوست، پکتیا ومیدان وردگ یاد کرده اظهار میدارد که در این ولایات معادن سنگ های قیمتی زیادی وجود دارند؛ اما به خاطرعدم محافظت آنها از سوی نیرو های امنیتی ، مورد تاراج قاچاقبران قرارمی گیرند.


یکی از باشنده گان ولایت خوست که نخواست نامش گرفته شود، ادعا دارد که درمیان سنگهای قیمتی ؛سنگ کرومیت به پیمانه بیشتر از مسیر ولسوالی سید کرم این ولایت به پاکستان قاچاق می شود.

اما مقامات امنیتی خوست میگویند که آنها سال گذشته 21 تن سنگ کرومیت را درولسوالی تنی که قاچاقبران قصد داشتند آنرا به پاکستان انتقال بدهند، بدست آوردند و درپیوند باآن پنج قاچاقبر رادستگیرنمودند.


اهالی ولایت لوگر نیزمی گویند، سنگهای قیمتی بیشتردرمناطق سرخاب، مغل خیل، زرغون شاه، آب بازک ،بابوس دادخیل و پل علم مرکز لوگر، به صورت غیرقانونی استخراج وبه خارج ازکشورانتقال می یابند.


اما مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند که اخیرا یک موترکاماز حامل چند تن سنگ کرومیت را که گفته میشود به خارج کشور انتقال میگردید ازپل علم کشف وضبط نموده اند.

سمونوال محمدآجان عابد مدیرجنایی قوماندانی امنیه لوگر به آژانس خبری روز گفت که در پیوند به این رویداد دوباشنده ولایت خوست رابازداشت نموده اند.

از سوی دیگر وحید الله شهرانی وزیرمعادن درنشست خبری چندی قبل در کابل که بخاطر بازاریابی معادن کشور از لندن برگشته بود، بااشاره به جزییات ودستاوردهای سفرش، به قاچاق سنگ های خام قیمتی نیزاشاره کرد.

وی اظهارداشت: سنگهای قیمتی ومعدنی که به شکل قاچاق ویا هم رسمی صادرمی گردد ، درآمد خالص آن بین سه تا هفت میلیون دالر به کشورهای همسایه میرسد.

شهرانی افزود : ((همین سنگها پس از پالش وجداسازی با مبلغی بیش ازچند میلیارد دالراز آدرس این کشور ها به خارج صادرمی گردد.))

وزیر معادن می گوید : تحقیقات ابتدایی نشان می دهد که ارزش معادن افغانستان بین یک الی سه تریلیون دالر تخمین زده میشود.

این معادن در نقاط مختلف در سراسر افغانستان پراگنده بوده، اما بر اساس پژوهشها، بخش اعظم این معادن در مناطق جنوب و شرق افغانستان و در امتداد مرزها با پاکستان موقعیت داشته و مناطق مرکزی نیز جایگاه ذخایر عظیمی دانسته شده است.

طبق گزارش سازمان جيولوجيکى امريکا ، در اين ذخاير طبِيعی معادن آهن، طلا، مس، نيوبيوم و کوبالت شامل اند وحجم آن به حدى است که افغانستان را می تواند به يک کشور صادر کننده مواد معدنى، تبديل نمايد .

جوادعمرسخنگوی وزارت معادن، سنگ های معدنی ومنابع زیرزمینی را جزء سرمایه های ملی کشور خوانده، عملکردهای نیروهای امنیتی کشوررادرراه تحقق این اهداف کارا می داند ، اما تاکیدمی کند که باید بیشترازاین به مسئله دستبردبه معادن توجه گردد.


عمر اظهار آرزومندی کرد که بخاطر تامین هر چه بیشتر معادن کشور نیرو های ویژه محافظتی با وزارت امورداخله همآهنگ شده که با ایجاد آن در چوکات وزارت داخله این مشکل برطرف خواهد شد.

او همچنان از ایجاد کمیسیونی دروزارت معادن یادآوری نمود که این کمیسیون حفظ ومراقبت ازمنابع معدنی، چگونگی استخراج وتنظیم برنامه ها برای جلوگیری ازخروج غیرقانونی مواد معدنی را به عهده دارد.

رویهمرفته سنگ های قیمتی بعد از استخراج غیر قانونی عمدتاً بشکل قاچاق از کشور خارج شده و سرحدات پاکستان و ایران دو مسیری اند که بیشتر روی این هدف انتخاب می شوند.

موجودیت بازار خوب برای فروش سنگ های قیمتی سبب شده تا شبکه های مختلف و شماری از افراد زور مند محلی در تاراج دارایی های عامه دستبرد بزنند.

این در حالی است که وزارت داخله با تشکیل پولیس مخصوص به درخواست وزارت اطلاعات وفرهنگ تا حدودی توانسته از قاچاق آثار باستانی جلو گیری نماید، اما مبارزه با شبکه های قاچاق و استخراج خود سرانه معادن مستلزم امکانات بیشتر ومجهز تر میباشد.


آژانس خبری روز
عالم کاتب
کابل- 14سرطان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c