روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

جنرال سید خیلی: قاچاق در مرزهای شمال کشور کاهش یافته است

فعالیت قاچاقبران مواد مخدر در مرزهای شborder_Police_2مال کشور در یک سال گذشته ده در صد کاهش یافته است.

جنرال عبدالحبیب سیدخیلی، قوماندان پولیس زون نمبر پنج پولیس مرزی در شمال کشور در گفتگو با آژانس خبری روز گفت تلاش نیروهای مرزی افغان از یکسو و همکاری نیروهای کشورهای همسایه از سوی دیگر سبب کاهش فعالیت قاچاقبران در مرزهای شمال کشور شده است.

 

وی، می گوید گشت زنی نیروهای مرزی در امتداد مرزهای مشترک سبب شده تا عرصهء فعالیت قاچاقبران تنگ شود و آنان نتوانند فعالیت خود را گسترش دهند.

 

بیشتر فعالیت قاچاقبران مواد مخدر، در مرزافغانستان با تاجکستان صورت می گیرد و نیروهای مرزی نیز بیشتر توجه شان را در امتداد این مرز مبذول داشته اند.

افغانستان با تاجکستان بیش از یکهزار و سه صد کیلومتر مرز مشترک دارد. وجود کوه ها و دریای توفنده در امتداد این مرز کار تامین امنیت آنرا برای نیروهای مرزی هر دو کشور دشوار ساخته است.

اکنون قوماندان پولیس مرزی در شمال کشور می گوید که آموزش و تجهیز پولیس مرزی از یکسو، همکاری و همآهنگی با نیروهای مرزی تاجکستان از سوی دیگر سبب شده تا فعالیت قاچاقبران در این مرز مختل شود.

او گفت یک و نیم سال پیش از این مرز قاچاق مواد مخدر، جنگ افزار، آثار تاریخی و انسان صورت می گرفت اما از یک سال و نیم به این سو این فعالیت ها کاهش یافته است.

ناداری و گسترش روز افزون بیکاری در تاجکستان و افغانستان و نیز همکاری باندهای مافیایی که در سرحدات وجود دارد از عوامل قاچاق مواد مخدر در این سرحدات خوانده شده است.

قوماندان پولیس سرحدی در شمال کشور می گوید که مرز افغانستان با تاجکستان باالقوه یک منطقهء خطرناک می باشد که اگر اندکی بی توجهی صورت گیرد، فعالیت قاچاقبران در این منطقه گسترش خواهند یافت.

او بر تجهیز بیشتر پولیس مرزی افغان تاکید ورزیده و از مسئوولان امور می خواهد که امکانات دریایی و وسایل بازرسی جدید را در دسترس آنها قرار دهند.

افغانستان در شمال کشور بیش از هشتصد کیلو متر مرز آبی با تاجکستان، ازبکستان و ترکمنستان دارد. اما با وجود آن نیروهای پولیس مرزی از کشتی های گشت زنی محروم می باشند.

جنرال سید خیلی، می گوید که برای پاسداری مطمئن از این مرزها باید کشتی گشت زنی در اختیار آنان قرار گیرد.

با آنهم این نیروها توانسته اند که از فعالیت قاچاقبران مواد مخدر تا جائی جلوگیری نمایند.

دستگیری هفت نفر از قاچاقبران مواد مخدر که هیروئین را در شکم های شان جاسازی کرده بودند، به دست آوردن 42 کیلو گرام تریاک، یازده کیلو گرام هیروئین، بیش از یکهزار بوتل مشروبات الکولی و هشت میل جنگ افزار از دستاوردهای پولیس مرزی شمال در سال روان می باشد.

افغانستان در شمال بیش از دو هزار کیلومتر مرز مشترک با کشورهای تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و چین دارد.

در امتداد این مرزهای طولانی 120 پوسته مرزی، هفت کندک و هفت محل عبور کنترول فعالیت دارد.

یکی از نگرانی های که وجود دارد اینست که تندروان اسلامی از تاجکستان و ازبکستان وارد افغانستان می شوند.

اما قوماندان پولیس مرزی می گوید که پاسداری از مرزها به گونهء جدی جریان دارد و این تندروان نمی توانند که وارد کشور شوند.

در نزدیکی مرز با ازبکستان، مرزبانان کشور مشغول گشت زنی هستند. آنها از آماده گی های شان برای پاسداری از این مرزها سخن می زنند.

عبدالحی، یک تن از این سربازان که در کنار یک پوسته مرزی در جوار دریای  آمو در حومهء شهرک حیرتان، مشغول گشت زنی بود به آژانس خبری روز گفت که برای حفاظت از مرزها به صفوف پولیس مرزی پیوسته است.

او گفت برای حفاظت از وطن اش حاضر به ایثارگری است و در این راه از خون اش دریغ نمی ورزد.

این سرباز می گوید که در مسافت هر ده تا پانزده کیلومتر یک پوسته مرزی وجود دارد که آمادهء حفاظت از مرزها می باشند.

اما قوماندان پولیس مرزی می گوید اگر تشکیل اضافه شود تا این مسافت کمتر گردد، مرزها بیش از گذشته مطمئن خواهند شد. مرزهای که باالقوه منطقهء فعالیت قاچاقبران و تندروان اسلامی می باشند.

آژانس خبری روز

عارف موسوی

بلخ- 1 دلو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c