روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

گسترش قیام ها برضد طالبان ، حرکت خود جوش ویا اهداف دیگر؟

از سه ماه بدینسTaliban_19و قیام های مردمی بر ضد طالبان در برخی محلات اوج گرفته است .

آگاهان میگویند که این خیزش ها نتیجه  استبداد  خشن طالبان است که مردم از آن به ستوه آمده اند.

 

در تازه ترین مورد مردم ولسوالی باد پیش ولایت لغمان پنج طالب را درحالی به قتل رسانیدند که این گروه می خواست پایه های برق را درمحل یاد شده تخریب نمایند.

 

قبل براین در ولایات غور، فراه وغزنی نیز قیام های مردمی برضد طالبان صورت گرفته بود.

به باور آگاهان یادشده ، مردم افغانستان دیگر کسانی نیستند که مانند گذشته از طالبان حمایت نمایند .

قیام مردم در برابر این گروه  نشانگر افزایش آگاهی مردم  است که حالا چهره  واقعی طالبان را شناخته اند .

 

جنرال طاقت آ گاه مسایل سیاسی در کشور در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری روز گفت :"تداوم اعمال تخریبی وتروریستی توسط طالبان ،سبب قیام مردم بر ضد این گروه شده است ". 

به باور آقا ی طاقت  :" طالبان دیگر بین مردم افغانستان جأ ندارند ویک مشت مزدور هستند که توسط استخبارات منطقه به ویژه استخبارات  پاکستان حمایت میشوند" .ُ 

اوگفت :" مردم کشور از جنگ  یی که بالا ی شان تحمیل شده، خسته شده اند ومیخواهند تا با راه اندازی قیامها این گروه را از مناطق شان ترد کنند ."

اوعلاوه نمود :" حکومت باید ازچنین قیام  ها حمایت نماید تا مردم در این زمینه  بیشترتشویق شوند . 

در همین حال جاوید کوهستانی کارشناس مسایل سیاسی ونظامی در کشور در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روز گفت : " طالبان درهر منطقه که حاکمیت داشته اند نتوانسته اند اعتماد مردم را به دست بیاورند و این خود سبب قیام مردم به ضد این گروه شده است.

به گفته او این  قیام ها برضد طالبان در اینده نزدیک دردیگرمناطق نیز آغاز خواهد شد. 

اوگفت :" مردم کشور دیگر کسانی نیستند که مانند گذشته از طالبان حمایت نمایند زیرا آنان می دانند که طالبان به استخبارات منطقه خدمت مینمایند نه به مردم افغانستان ". 

با این حال کوهستانی میگوید که دولت باید در مورد این قیام ها هوشیارانه عمل نمایند زیرا بعضی حلقات هستند که میخواهند از این قیام ها به نفع خود وحزب سیاسی شان بهره برداری نمایند". 

در همین حال محمد علی علیزاده نماینده مردم غزنی  در مجلس نماینده گان در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روز گفت :" در این اواخر مردم در ولایت غزنی از طالبان فاصله گرفته اند که این عمل مردم  سبب قیام  مردم در ولایت غزنی بر ضد طالبان شده است ". 

اوگفت :" طالبان در بعضی از ولسوالی ها ی این ولایت مکاتب را به روی دانش آموزان در این ولسوالی ها بسته بودند ودر قیام یی که برضد طالبان در این ولایت صورت گرفته است دانش آموزان نقش عمده را داشته اند ". 

به باور علیزاده ، کسانیکه رهبری این قیام ها را در این ولایت به عهده دارند افراد ناراضی گروه طالبان وحزب اسلامی میباشند که این ها خود تا به حال از حکومت کمک نظامی نگرفته اند ومیگویند که ما خود با دولت مشکل داریم .

اوگفت دولت باید در زمینه این قیام ها هوشیارانه عمل نماید زیرا گفته میشود که از این قیام ها بعضی ها میخواهند سوء استفاده سیاسی نمایند ". 

اوگفت :" بعضی از جهره های سیاسی حزب اسلامی که در آن مناطق نفوذ دارند ونیز در دولت کار مینمایند در عقب قیام ها ی مردم برضد طالبان دست دارند ". 

اومیگوید که بعضی ها بخاطر نفوذ سیاسی خود میخواهند ،مناطقی را در کشورتحت کنترول خود داشته باشند ودر اینده از حکومت امتیازات سیاسی  را به دست بیاورند .

در نتیجه قیامهای مردم برضد طالبان در ولایات غزنی ،غور ،فراه ولغمان بیشتر از 40 طالب کشته شده ،دههاتن شان  زخمی گردیده وبرخی مناطق ازدست این گروه آزاد شده است.

آژانس خبری روز

حفیظ الله امین

کابل 13سرطان

ویراستار : خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c