روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آگاهان امور: گشایش دفترسیاسی طالبان درقطریکی ازدست آوردهای مهم آنها درده سال گذشته میباشد

شماری از آگاهان امور در شمال کشور بر این باور هستند که حکومتداTaliban_14ری ضعیف از یکسو و پشتیبانی پاکستان از طالبان از طرفی دیگر، در ده سال گذشته سبب شده تا طالبان دست آورهای داشته باشند.

آنان، ایجاد دفترسیاسی طالبان درقطروحمله بر تاسیسات دولتی و غیر دولتی از سوی طالبان را از دستاوردهای مهم این گروه در ده سال گذشته می دانند.

 

جان پادشاه، یک تن از افسران بازنشسته در شمال کشور است. او بیست و دو سال در اردوی افغانستان خدمت کرده. موصوف بر این باور است که طالبان در ده سال گذشته توانسته است به حملات شان بر پایگاه های نظامی، تاسیسات دولتی و غیر دولتی شدت ببخشند.

 

وی، به آژانس خبری روز گفت، با وجود آنکه بیش از یکصد هزار سرباز نیروهای ائتلاف بین المللی در کشور وجود دارد، پولیس و اردو نیز تشکیل شده اما باز هم طالبان به حملات خود ادامه می دهند.

آتش زدن مکاتب، تیزاب پاشیدن به صورت دانش‌آموزان دختر، نا امن ساختن شاهراه ها، کشت مواد مخدر و جلوگیری از کار زنان در ادارات، مواردی بود که در مناطق زیر تسلط طالبان در ده سال گذشته رخ داده است. 

ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر از دستاوردهای طالبان در بخش سیاسی خوانده شده است. هر چند این دفتر به منظور گفتگو ایالات متحده و دولت افغانستان با طالبان گشایش یافته است.

عبدالقیوم بابک، روزنامه نگار و آگاه امور سیاسی در بلخ میگوید که گفتگوهای صلح با طالبان از شفافیت برخوردار نیست که این خود سبب نگرانی مردم افغانستان و نهادهای جامعه مدنی شده است.

موصوف بر این باور است که مطرح کردن بحث گفتگو با طالبان و تلاش برای کشانیدن آنان به پای میز مذاکره، یک دستاورد مهم برای طالبان به شمار می رود.

شماری از آگاهان امور دلیل دوباره قدرت گیری طالبان را در دو چیز می دانند سیاست ضعیف دولت افغانستان و بی توجهی جامعه جهانی نسبت به گروه طالبان.

آنان بر این باور اند که جامعه جهانی گروه طالبان را دشمن نخواندند و در پی سقوط گروه القاعده بودند و دشمنی طالبان را دست کم گرفتند.

پشتیبانی دولت پاکستان از طالبان به عنوان یک اهرم فشار بر آمریکا از دیگر عوامل به قدرت رسیدن طالبان خوانده شده است.

عبدالقیوم بابک، می گوید پاکستان از طالبان به گونۀ گسترده حمایت نموده تا آمریکا و دولت افغانستان در پیشبرد اهداف خود موفق نشوند.

مشکل اقتصادی مردم یکی دیگر از عوامل است که سبب شده تا طالبان دو باره به صحنه ی سیاسی کشور ظهور کنند.

بر بنیاد اظهارات کارشناسان امور اقتصادی، در ده سال گذشته هر چند تلاشها برای بهبود وضعیت اقتصاد دولت و مردم شروع شد اما این تلاشها پیامد موثر را در پی نداشت.

ده سال پیش افغانستان سیستم بازار آزاد را اختیار کرد. اما وضعیت کنونی سیستم اقتصاد کشور، بی نظم و دارای حالتی ناموزون خوانده شده است.

همایون اصغری، کارشناس امور اقتصادی و استاد در یکی از موسسات تحصیلات عالی در مزار شریف به آژانس خبری روز گفت که نبود فرصت های شغلی برای شماری از جوانان و نیز ضعف اقتصادی مردم سبب شده تا یک تعداد به صفوف طالبان بپیوندند.

او خاطر نشان ساخت که برای هر نظام باید بستر سازی صورت گیرد. افغانستان بدون آنکه بستر سازی شود نظام اقتصاد بازار آزاد را بر گزید که اینکار موجب گردید تا فعالیت های اقتصادی در کشور به دست یک عده از باندهای مافیای اقتصادی قرار گیرد.

به باور موصوف، فعالیت های اقتصادی در کشور انحصاری شده و یک تعداد با استفاده از نام بازار آزاد فعالیت ها را منحصر کردند که اینکار ضربه ی بزرگ بر پیکره ی اقتصادی کشور است.

نبود قوانین سالم و کارا، فساد گسترده ی اداری، ناهمگونی میان نهادها، وابستگی تصامیم به سفارشات بیرونی و نبود تعهد برای تطبیق سیستم اقتصادی از چالشهای عمده ای اند که مانع رشد و بهبود اقتصاد کشور شده است.

این کارشناس اقتصادی می گوید در ده سال گذشته پول هنگفتی وارد کشور شد که در صورت مدیریت درست می توانست اقتصاد کشور را سرپا ایستاد کند.

اما او ابراز تاسف می کند که به دلیل مکانیزم اشتباه و فساد گسترده حدود هشتاد در صد این کمک ها دو باره از کشور خارج شده اند.

در نتیجه عدم مدیریت درست از این کمک ها و نیز ضعف اقتصادی مردم سبب شده تا طالبان دو باره قوت گیرند و به صحنه ی سیاسی کشور ظهور نمایند.

اضافه بر آن بی حرمتی سربازان ائتلاف به مقدسات اسلامی، حملات شبانه آنان، بد رفتاری آنها در بعضی از مناطق و نیز تلفات افراد ملکی از دیگر عوامل است که به قوت طالبان انجامیده است.

با اینمه، کارشناسان به این باور هستند که طالبان دو باره حاکمیت افغانستان را به دست نخواهند گرفت زیرا هنوز هم مردم متوجه هستند که در مناطق تحت نفوذ طالبان، مردم دسترسی به آموزش و خدمات صحی ندارند و با نا امنی و کشت مواد مخدر مواجه اند.

آژانس خبری روز

عارف موسوی

بلخ-7 حمل

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c