روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آګاهان سياسي:"در دهسال گذشته دستاورد های طالبان ناکام است "

شماری از آگاهان  سیاسی در افغانسTaliban_13تان میگویند که  ضعف دولت باعث شده تا طالبان در جنگ افغانستان به دستاورد هایی نایل آیند،اما شماری دیگر از آگاهان فعالیت این گروه را ناکام می خوانند  .

محمود صیقل آگاه امور سیاسی دریک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری روز گفت که طالبان از حالت مرده به زنده تبدیل شدند ودر حالیکه سقوط کرده  بودند دوباره در دهسال گذشته روی صحنه آمدند .

 

وی تصریح کرد که حاکمیت طالب ها در سال 2001 میلادی در افغانستان سقوط کرد ه بود اما پس از سال 2006 میلادی خود را دو باره به سطح بین المللی مطرح ساختند.

 

او یاد آور شد که اگر دولت قوی در افغانستان موجود می بود این گروه نمیتوانست تا این حد   موفق باشد .

او علاوه کرد که فعلا حکومت دست عذر را برای  طالبان دراز نموده و می خواهد تا آنها را در پروسه مصالحه شریک سازد و این نشان دهنده آن است که طالبان نیروی مطرح درکشور می باشند.

او گفت که جنگ افغانستان نیرو های خارجی را خسته ساخته واکنون آنان می خواهند تا افغانستان را ترک گویند واین دستاورد دیگر طالبان است که به گفته صیقل  به همکاری سازمان استخباراتی پاکستان  به آن نایل آمده اند .

او اضافه کرد که تاکنون طالبان به نفع کشور پاکستان در افغانستان فعالیت دارد و طالبان باعث مداخله آنکشوردر افغانستان میشود.

او میگوید که اگر طالبان می خواهند در  کنار مردم افغانستان حضور داشته باشند باید از جنگ دست کشیده و در انتخابات شفاف آینده اشتراک ورزند.

با این وجود بر خی دیگر به این عقیده اندکه طالبان با وجود همه این دستاورد ها ، ناکام بوده اند.  به گفته آنها در ساحاتی که طالبان حاکمیت دارند مردم زنده گی امن ندارند وبا انواع تهدید ات روبرو هستند.

فضل الرحمان اوریا آگاه امور سیاسی گفت که طی ده سال گذشته دست آورد های طالبان مسلح در افغانستان  ناکام است ،چون حمایت مردمی را باخود ندارند.

او میگوید که طی ده سال گذشته طالبان در همکاری استخبارات پاکستان  از صفر مبارزات خود  را به ضد حکومت افغانستان و  نیروهای بین المللی آغاز  کردند .

وی علاوه کرد ، در حال حاضر ساحات  یی که تحت  کنترول طالبان قرار دارد، مردم به دلیل   نبود امنیت ، آموزش و مراکز صحی ، با مشکلات زیادی روبرو اند .

به گفته موصوف در مناطق یی که طالبان حاکمیت دارند، کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدر افزایش یافته و این کار باعث بلند رفتن معتادین و نا امنی در افغانستان گردیده است.

آقای اوریا گفت :" تازمانی که طالبان از  جنگ دست نکشند ، به ارزش های مدنی مردم  احترام  نگذارند، در بین مردم افغانستان جای نخواهند داشت."

اما وحید مژده آگاه سیاسی دیگر در افغانستان بر خلاف گفته های اوریا میگوید که طالبان در مناطق تحت نفوذ شان حمایت  مردم را با خود دارند .

او در گفتگوی اختصاصی با آژانس خبری روز یاد آورشد که بد رفتاری نیرو های خارجی در برخی مناطق ، تلفات ملکی ها و بی حرمتی به کتاب مقدس مسلما نان  ، باعث شده تا مردم به طالبان تمایل پیداکنند.

اکنون  که خروج نیروهای خارجی مطابق به برنامه از  قبل تعین شده که قرار است تا دوسال آینده افغانستان را ترک گویند ، تشویش ونگرانی از بر گشت دوباره طالبان در میان مردم شده است .

اما آگان سیاسی میگویند که برگشت دوباره این نیرو به قدرت ،ناممکن است.

فضل الرحمن اوریا میگوید که برگشت دوباره طالبان در افغانستان ناممکن است واگر این نیرو دوباره وارد صحنه شود باید قانون اساسی افغانستان را احترام کند واز راه های قانونی درقدرت سهیم شود .

وحید مژده  نیز به این عقیده است که طالبان بعد از سال 2014میتوانند در انتخابات سهم بگیرند    وراه دیگری برای رسیدن به قدرت برای آنان وجود ندارد .

آژانس خبری روز

3حمل 1391

ادیت : خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c