روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

افغانستان؛ ده سال پس از حادثه یازدهم سپتامبر

ده سال قبل؛ درست در همین روز بworld_threth_centerرچ های دوگانه تجارت جهانی در نیویارک هدف حملات القاعده قرار گرفت که در نتیجه آن حدود 3 هزار نفر کشته و 6 هزار نفر دیگر مجروح شدند.

 

این حمله به باور بسیاری از کارشناسان و آگاهان در نوع خود پیچیده ترین و خطرناک ترین حمله ای بود که در تاریخ معاصر جهان بخصوص ایالات متحده امریکا صورت گرفته بود.

 

در نتیجه این حادثه بود که امریکا به همکاری کشورهای عضو ناتو یک جنگ دوامدار و فرساینده ای را در افغانستان و بعد تر در عراق بر علیه القاعده و شبکه های هراس افگن راه اندازی کرد که هنوز پس از یک دهه نتوانسته بساط آن  را برچیند.

حادثه یازدهم سپتامبر سرآغاز یک تحول جدید درافغانستان می باشد که بر مبنای آن رژیم بنیاد گرا و انحصار طلب طالبان سرنگون و به جای آن نظام جدید در کشور شکل گرفت.  

اکنون ده سال از عمر نظام جدید در سایه حضور سنگین نیروهای خارجی و کمک های مالی وسیاسی می گذرد، اما هنوز هم چالش ها و مشکلات زیادی فرا راه این نظام و جود دارد.

فارغ از تأثیراتی که این واقعه در مناسبات جهانی به جا گذاشت، منشا بسیاری از تغییرات در معادلات سیاسی و وضعیت زندگی در افغانستان نیز شد.

بسیاری از کارشناسان معتقد اند که واقعه یازدهم سپتامبر پیامدهای مثبت زیادی برای افغانستان به ارمغان داشت.

جاوید کوهستانی آگاه امور نظامی و سیاسی در صحبت اختصاصی به آژانس خبری روز گفت که حادثه یازدهم سپتامبر باعث شد تا افغانستان از سیطره طالبان رهائی یافته و امروز موضوعات جدیدی مثل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و... را تجربه کند.

آقای کوهستانی هر چند این تغییرات را مثبت ارزیابی می کند، اما گفت که:" با تاسف که تمامی تعهدات جامعه جهانی در افغانستان تطبیق نشد".

به گفته او نحوه عملکرد نیروهای خارجی در افغانستان و مدیریت ضعیف دولت باعث شد تا فعالیت نیروهای خارجی در افغانستان به چالش های جدی مواجه شود.

آقای کوهستانی نبرد ناتو و امریکا برعلیه تروریزم را موفقیت آمیز توصیف نموده و سرنگونی گروه طالبان، قتل اسامه بن لادن و تضعیف القاعده و جلوگیری از سازماندهی مجدد آنها را دلایل مدعای خود می داند.

او معتقد است که پس از مرگ اسامه بن لادن، القاعده به یک سازمان پراکنده مبدل شده که در گوشه و کنار جهان پراکنده شده اند.

آقای کوهستانی فقدان هماهنگی های لازم میان نیروهای خارجی و عدم همکاری صادقانه پاکستان و ضعف نیروهای تکنوکرات درنظام افغانستان را از چالش های اساسی نیروهای خارجی درافغانستان عنوان نمود.

به گفته او این سلسله عوامل باعث شد تا ناتو به خصوص ایالات متحده امریکا نتواند به گونه خیلی موثر در برابر هراس افگنی مبارزه خود را سر وسامان بخشد و برنامه هایش را تطبیق کند.

در همین حال محمود صیقل استاد دانشگاه نیز می گوید که افغانستان در نظام جدید شاهد دست آورد های زیادی می باشد.

او گفت که:" اگر افغانستان را با افغانستان زمان طالبان و پیش از یازدهم سپتامبر مورد بررسی قرار دهیم، می بینیم که ما طی این مدت دست آورد های زیادی را دارا شده ایم".

این دست آوردها در عرصه انرژی، ترانسپورت، ارتباطات، رسانه ها، آزادی بیان، نهاد سازی و ... مشهود می باشد.

آنچه که به گفته این آگاه امور مورد نگرانی است، اینست که تمام این دستاوردها شکننده و برگشت پذیر به نظر می رسد.

او دلیل این شکننده گی را در قانون شکنی های موجود در کشور همرا ه با برخورد سلیقه ای و خود خواهانه نسبت به موضوعات و مسائل می داند.

آقای صیقل معتقد است که حفظ دست آورد های گذشته منوط و مربوط به حاکمیت قانون و قانونمداری است، در غیر آن هیچ تضمینی برای حفظ آن موجود نمی باشد.

به گفته او امریکا و ناتو طی این ده سال گذشته دست آوردهای زیادی در افغانستان داشته، اما این دستاوردها نتیجه مصارف گزاف و گرانی است که آنها متقبل شده اند.

او مخالفت های منطقوی در برابر سیاست های امریکا و ضعف و نا کارآمدی حکومت موجود در افغانستان را از چالش های عمده فرا راه ایالات متحده در امر مبارزه با تروریزم می داند.

این در حالی است که بسیاری از منتقدان امریکا و جامعه جهانی، آن کشورها را در آوردن صلح و ثبات در افغانستان و هم چنان تضعیف و نابودی القاعده ناکام دانسته و برشکست آنها تاکید می کنند.

آژانس خبری روز

قدرت الله احمدی

کابل_ 20 سنبله

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c