روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

مداخله کشورهای همسایه درامورکشورهم چنان ادامه دارد

آگاهان سیاسی و جامعه شناسان میگویند که کشورهFlag_of_Pakistan-Iranای همسایه در معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور دست دارند.

به گزارش آژانس خبری روز ؛ نقش کشورهای همسایه ؛ ایران و پاکستان که طولانی ترین مرزها را با افغانستان دارند همزمان با تحولات اخیر در کشوربرجسته میباشد.

آگاهان معتقد اند که  در هر زمان و هر تحولی رد پای کشورهای همسایه ایران و پاکستان  در افغانستان به وضوح مشاهده شده است.  

به نظرکارشناسان سیاسی ،کشورهای همسایه به بهانه حضور جامعه جهانی درافغانستان به شیوه های گونه گون در امور داخلی افغانستان دست درازی میکنند.

داوود سلطان زوی نماینده اسبق مردم درولسی جرگه درصحبتی با آژانس خبری روزگفت: (( تمامی حملات انتحاری ودهشت افگنی که درنقاط مختلف کشوربه وقوع می پیوندد،درخارج ازکشورطرح ریزی میشود. ))

وی افزود،کشورهای همسایه به خصوص پاکستان وایران همیشه خواسته اند تا برای رسیدن به اهداف شان افغانستان را میدان نبرد وکشمکش قراردهند.

موصوف علاوه کرد،افغانستان بیشترین صدمه را ازجناح پاکستان وایران میبیند واین کشورها همواره خواسته اند که افغانستان یک کشوردرجه دوم  " عقب مانده " درمنطقه باقی بماند وهیچ گونه پیشرفتی نداشته باشد.

وی تصریح کرد،مشکلات منطقوی میان پاکستان وهندوستان ،ایران وعرب ها نیزازدیگرمواردی است که آنها را نا گزیر ساخته افغانستان را به میدان جنگ مبدل بسازند.

وی گفت، چهره اصلی ایران و پاکستان  ازسال ها پیش مشخص بوده واین سیاست دوگانه پیوسته مشکلاتی را به افغانستان بوجود آورده است.

محمود صیقل آگاه مسایل سیاسی با بیان اینکه هرکشوری درمنطقه به فکرمنافع خویش میباشد خاطرنشان ساخت: (( شبکه های استخبارات کشورهای منطقه دردرون حکومت نفوذ کرده اند. ))

وی درصحبتی با آژانس روزگفت،نفوذ دستگاه های استخبارات کشورهای همسایه  موجب شده تا این شبکه ها به یک ستون پنجم درکشورمبدل شده واهداف خویش را براساس منافع ملی شان پیش ببرند.

صیقل خاطرنشان ساخت،مداخله کشورهای همسایه درامورداخلی کشور ؛  نشانگر ضعف رهبری ،حکومت داری خوب  ومدیریت در دستگاه حکومت میباشد.

موصوف علاوه نمود،حکومت پاکستان حتی با جامعه جهانی نیز بازی دوگانه را رویدست گرفته است.

وی گفت،تازمانی که توانمندی افغانستان به حد کمال نرسد ومدیریت ،رهبری وحکومت داری درکشوررشد نکند ، دامنه مداخلات کشور های همسایه کما کان ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر کشورهای غربی حاضر در جنگ علیه تروریزم نیز به صورت مکرر به اعمال و رفتار ایران در مقابل نیروهای ائتلاف در افغانستان اعتراض کرده اند.

ایران بار ها متهم شده است که مخالفان دولت افغانستان را تجهیز، تمویل و آموزش داده و غرض انجام حملات انفجاری و انتحاری به افغانستان گسیل داشته است.

این گفته ها درحالی بیان میگردد که سخنگوی رییس جمهورومقامات امنیتی ؛ ریشه حملات انتحاری و انفجاری که در ده روز گشته در تخار وهرات رویداد به بیرون از کشور عنوان میکنند.

جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع که همراه با وزیر داخله و رییس اداره امنیت ملی در پی حملات انتحاری در مقر وزارت دفاع و شفاخانه اردو به شورای ملی فرا خوانده شده بودند به صراحت گفت که استخبارات کشور های همسایه در صفوف نیرو های امنیتی نفوذ کرده اند.

آژانس خبری روز

راضیه عبداللهی

کابل- 14 جوزا

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c