روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

لباس نظامی ،مصئونیت شخص را تثبیت نمیسازد

بدنبال یک سلسله حملات انتحاری با استzzzz_ANA_unformفاده از یونیفورم نظامی بالای تاسیسات دولتی و مقامات نظامی ؛ مسوولان امنیتی در حالی به جمعآوری البسه و تجهیزات نظامی از داخل شهر متوصل شدند که به باور کارشناسان این تصمیم بخاطر پیشگیری از اجرای اینگونه حملات اثر گذار نمیباشد.

به باور کارشناسان ؛ استفاده از البسه نظامی در اجرای حملات انتحاری نمیتواند مصئونیت یک فرد را تثبیت بسازد.

این طرح مسوولان امنیتی پس از آن اجرا می شود که مخالفان مسلح در چندین مورد با استفاده از یونیفورم نظامی  به مراکز نظامی و مقام های دولتی حمله کردند . 

حمله بر ساختمان دفتر نمایندگی کابل بانک در ننگرهار، حمله انتحاری بالای قوماندانان امنیه کندها ر و کندز ودر تازه ترین مورد حمله به ساختمان وزارت دفاع  در هفته گذشته از مواردی است که مهاجمان با استفاده از یونیفورم نظامی به انجام حملات انتحاری موفق شده اند.

با این حال کارشناسان ؛ نیروهای امنیتی را در تشخیص وشناسایی حمله کننده های انتحاری بنابر نا توانی های کشفی متهم میسازند.

این نظریه پردازان ؛ ضعف درپلان های ارگانهای امنیتی را موجب نفوذ مخالفان به تاسیسات دولتی و حمله بالای مقامات نظامی عنوان میکنند نه استفاده ازیونیفورم نظامی را بوسیله مهاجمان.

نورالحق علومی کارشناس امورنظامی درصحبتی با آژانس روزگفت: ((هیچ زمانی لباس نظامی، مصئونیت یک فرد رانشان نمیدهد. ))

این کارشناس نظامی ؛  حمله اخیربه وزارت دفاع را به غفلت مقامات امنیتی وهوشیاری مخالفین نسبت میدهد.

علومی همچنان، دستگاه های استخبارات کشورهای همسایه را در اجرای این گونه حملات دخیل میداند.

به باور وی ؛ انجام این گونه حملات در کنار تلفات احتمالی ؛ سنگینی نفوذ مخالفان را در دستگاه حکومت برجسته میسازد.

حوا علم نورستانی عضومجلس سنا ؛ به این قضیه از بعد دیگری مینگرد.

وی درصحبتی با آژانس روزگفت ؛ با توجه به اینکه مخالفان مسلح از روش های تازه و تاکتیک های جنگی خلاف توقع متوصل میشوند ، مسوولان امنیتی نیز باید تدابیر پیشگیرانه را در جلوگیری ومهار این گونه حملات احتمالی رویدست بگیرند.

این عضو سنای کشور ؛  منع خرید وفروش البسه وتجهیزات نظامی را دربازارهای شهر وولایات یک اقدام غیر قابل تطبیق ودیر هنگام میخواند.  

وی با اشاره به استفاده از لباس های نظامی که از سالیان متوالی معمول وبیک نوع مودل و مود روز مبدل گشته  عنوان داشت ؛ هنوز هم در شماری از ولایات مردم بخصوص جوانان از این گونه لباس ها که بیشتر به لباس های امریکایی مشهور است بصورت انفرادی و در موسسات امنیتی استفاده میکنند.

او میگوید ؛ پوشیدن یونیفورم نظامی که به "لباس پلنگی" معروف میباشد  درسی سال گذشته اغلب در بین جوانان معمول بوده است.

به گفته وی ،جلوگیری ازخرید وفروش لباس وتجهیزات نظامی باید درنخستین مرحله  هسته گذاری نظام جدید در کنار جمعآوری سلاح  از افراد غیر مسوول ؛ روی دست گرفته میشد.

خانم نورستانی در حالیکه پوشیدن یونیفورم نظامی را به عنوان فرهنگ نهادینه شده در جامعه عنوان میکند همچنان به این باور است که تولید و واردات این گونه البسه نظامی به پیمانه وسیع در بازار خواهد بود  که دور از انظار نیرو های امنیتی میباشد.

این نماینده سابق مردم در ولسی جرگه و عضو فعلی مجلس سنا  معتقد است که نیرو های امنیتی باید در تدارک راه های سنجیده شده مهار حملات انتحاری بیاندیشد تا جمعآوری البسه نظامی از داخل شهر .

این در حالی است که سمونوال محمد ظاهر رییس تحقیقات جنایی  قوماندانی امنیه  کابل می گوید درعملیات جمع آوری لباس های مشابه یونیفورم نیروهای امنیتی از بازار کابل، تعدادی  از تجهیزات و یونیفورم نظامی را جمعآوری کرده اند.

به گفته وی سلسله جمعآوری البسه وتجهیزات نظامی در شهر کابل ادامه داشته و انتظار میرود در ولایات نیز گسترش یابد.

آژانس  خبری روز

راضیه عبداللهی

کابل-4 ثور

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c