روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

استقبال مردم از عملیات موسوم به " نوروز" در بغلان

شماری از باشنده های ولایت بغلان Baghlan_Province_1از انجام عملیات تصفیوی در مناطق شان ابراز خرسندی میکنند.

سمیع الله باشنده قریه تپه قرغان ساحه دند غوری می گوید: (( پیش از این ؛ طالبان محلی از مردم عشر وذکات میگرفتند. ))

این مرد روستایی که به گفته خودش پیشه کشاورزی دارد اذعان میدارد که در کنار طالبان محلی شماری از طالبان پاکستانی وتاجکستانی نیز دراین منطقه تردد می کردند.

وی در گفتگویی با آژانس خبری روز گفت ؛ بدنبال عملیات نیرو های امنیتی طالبان از منطقه متواری شده اند.

او میگوید حالا مردم آزادانه به کار وبار زنده گی خود مصروف هستند و کسی مانع کار و اذیت وآزار شان نمیگردد.

ناجیه دانش آموز لیسه دخترانه زرینه دربغلان مرکزی  در حالیکه از راه اندازی عملیات ابراز خرسندی میکرد به آژانس خبری روز گفت : (( بسیار خوش استیم که ده منطقه ما آرامی شده و ما بی هراس بمکتب میرویم . ))

این دانش آموز میگوید ؛ پیش از این با دلهره گی بمکتب میرفتند وبه گفته خودش شماری ازهمصنفی هایش از بیم اینکه از سوی مخالفان مسلح اذیت نشوند ؛ درس و تعلیم را ترک نموده اند.

او گفت : (( ما اگه ازولسوالی بغلان مرکزی تا قریه کوک چناروجرخشک می رفتیم چندین بار موترما تلاشی می شد تا کسی ازدولتی ها ده موترنباشه . ))

این دانش آموز که لباس سیاه مکتب بر تن و با چادر سفید دور سر و صورتش را پوشانده بود گفت که آنان  حجاب اسلامی رعایت میکنند اما باز هم در مواردی اذیت میشدند.

به گفته وی ؛  شاگردان مکتب پسرانه مجبوربودند که دستاری بر سر داشته باشند ومعلمان که ازبغلان مرکزی می آمدند اگرریش شان تراشیده بود ویا دریشی به تن داشتند مورد ضرب وشتم قرارمی گرفتند.

وی حضور نیرو های امنیتی را در محل شان ستایش کرده گفت که حالا این گونه محدودیت ها بالای شاگردان و معلمان اعمال نمیگردد.

با این حال امیرگل حسین خیل ولسوال بغلان مرکزی می گوید ؛ در حال حاضر نیرو های امنیتی بر اوضاع مسلط هستند ؛ شاگردان آزادانه بمکتب میروند ، کمپاین واکسیناسیون اطفال که در گذشته با موانع مواجه بود به تمام محلات رسیدگی مینمایند.

اسدالله شهبازمعاون شورای ولایتی بغلان نیز میگوید ؛ در مناطقی که ازوجود مخالفان مسلح پاکسازی گردیده امنیت تامین شده است.

او؛  نگرانی دارد که با ترک نیرو های امنیتی ؛ بار دیگر مخالفان مسلح به این مناطق نفوذ خوهند کرد.

اما جنرال زلمی ویسا قوماندان قول اردوی 209 شاهین درشمال کشورمیگوید مناطق تصفیه شده از حضور نیرو های مخالف دولت تحت کنترول نیرو های امنیتی میباشد.

جنرال ویسا میگوید ؛  بدنبال عملیات موسوم به نوروز 95 درصد وضعیت امنیتی درمناطقی که  از وجود مخالفان مسلح تصفیه شده ؛ بهبود یافته است .

به گفته وی این عملیات درمناطق بغلان مرکزی،دند شهاب الدین ،دند غوری وولسوالی دهنه غوری راه اندازی شده بود.

آژانس خبری روز

انیتاکارگر

بغلان-21 حمل

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c