روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

مسوولان امنیتی: قاچاقبران مواد مخدر در نا امنی های هرات دست دارند

مسوولان امنیتی وآگاهان امورنظامی درهرات بKoknar_1دین باور اند که قاچاقبران مواد مخدرنقش عمده را درناامنی های این ولایت دارند.

ولایت هرات در غرب کشور در ین اواخر شاهد افزایش نا امنی ها و تحرکات مخالفین دولت بوده است.

حمله بر مقر تیم بازسازی ولایتی، انفجار ماین های کنار جاده ای ، نبردهای رو در روی مخالفین با نیروهای امنیتی واختطاف هااز جمله مواردی اند که درین ولایت اتفاق افتاده است.

این نا امنی ها در حالی ایجادشده  که قرار است تا یکماه آینده مسئوولیت تاًمین امنیت ولایت هرات از نیروهای ناتو به نیروهای امنیتی افغان و اگذار شود.

 

هر چند مسئوولین امنیتی دلایل نا امنی ها در هرات و سایر نقاط کشور را در دست درازی های سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه عنوان میکنند، اما در کنار این مساًله عوامل دیگری نیزدر داخل کشور موجود می باشد که نقش عمده ای را در نا امن سازی شهرهای مهم بازی می کنند.

شهرهای که دارای موقعیت استراتیژیک تجارتی هستند، جولانگاه خوبی برای مافیای مواد مخدر نیز محسوب می شوند که به باور برخی ها این مافیا برای اینکه بتوانند تجارت پرسود مواد مخدر را به شکل آسانی انجام دهند، دست به ایجاد نا امنی می زنند.

درین میان ولایت هرات از همین سلسله ولایت هایی است که با موقعیت استراتیژیکی اش برای قاچاق مواد مخدر، دستخوش نا امنی های زیادی می باشد که در پس برخی این نا امنی ها دست مافیای مواد مخدر در کار اند.

سمونوال توریالی علم یار معاون قوماندانی لوای نمبر 4 پولیس سرحدی در زون غرب به آژانس خبری روز گفته است که قاچاقچیان مواد مخدر نقش عمده ای را در نا امن سازی ولایت هرات بازی می کنند.

به گفته آقای علم یار؛ قاچاقچیان مواد مخدر با مخالفین دولت همکاری نزدیکی داشته و تلاش می کنند که وضعیت را در هرات نا امن ساخته و بدین ترتیب زمینه های کشت و تجارت مواد مخدر را فراهم سازند.

در عین حال دگروال محمد انور وزیری کارشناس مسائل نظامی در هرات می گوید؛ از آنجایکه هرات به لحاظ جغرافیائی در موقعیت مهمی قرار گرفته و مسیر خوب ترافیک مواد مخدر را در غرب کشور تشکیل می دهد، لذا قاچاقبران در تلاش اند تا هر چه بیشتر اوضاع را مختل نموده و از وضعیت بد امنیتی برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند.

آژانس خبری روز

احسان سروریار

هرات28 جوزا

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c