روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

قاچاقبران مواد مخدر برای کارگران اجیر بجای دستمزد ؛ مواد مخدر میدهند

کار گران اجیر که در مزرعه ، کارخانجاAddicts_smoker_of_Heroinت و قاچاق مواد مخدر از سوی قاچاقبران استخدام میشوند ؛ در بدل حقوق شان مواد مخدر دریافت میکنند.

به گزارش آژانس خبری روز ؛ شماری از باشنده های مناطق نا امن میگویند قاچاقبران مواد مخدر کودکان و نوجوانان خانواده های فقیررا مجبور به کار در کشتزار ها و فابریکات تولید هیروئین نموده و حقوق شانرا بجای پول ؛ مواد مخدر میدهند.

به باور آنان با راه یابی مواد مخدر دستمزد کارگران به خانواده ها ؛ بیم آن میرود که خانواده ها بلا واسطه به اعتیاد روی آورده و عرضه مواد مخدر به سطح خانواده ها معمول گردد.

حاجی عبدالرحیم باشنده ولسوالی نوزاد ولایت هلمند اذعان میدارد که قاچاقبران مواد مخدر  ؛ در فصل جمعآوری حاصلات کوکنار حتی شاگردان مکاتب را بخاطر نیش زنی به کشتزار های تریاک می برند.

وی به آژانس خبری روز گفت  که این دسته کار گران اجیر پس از ختم کار با مقداری از مواد مخدر به منازل شان بر میگردند.

او همچنان یادآور شد که شماری از این گونه کارگران در مدتی که در کشتزار های کوکنار مصروفیت دارند به اعتیاد آغشته شده و پس از آن ناگزیر میشوند بخاطر دریافت مواد مخدر با قاچاقبران همکاری کنند.

پسر نوجوانی که دستار کوچکی را دور سرش پیچیده و موهای ژولیده وی از لابلای دستار چرکینش خود نمایی میکرد در حالیکه سرش را  به عنوان ندامت تکان میداد ؛ گفت که از منتهای نا گزیری به این کار روی آورده است.

او که خواهش کرد نامش افشا نگردد به آژانس خبری روز گفت که متعلم صنف دهم یکی از مکاتب شهر هلمند و اتفاقا ٌ اول نمره صنف خود هم است.

این پسر که به گفته خودش ؛ پدر خود را در حملات انتحاری از دست داده و در حال حاضر سرپرست خانواده هفت نفری بازماندگان پدرش نیز میباشد.

او به صراحت گفت که زارعان و قاچاقبران مواد مخدر در مزرعه و کارخانه های تولید مواد مخدر به کارگران و کسانیکه با آنها کار میکنند متناسب به میزان حقوق شان ؛ مواد مخدر می پردازند.

این نوجوان خود اعتراف میکند که از مواد مخدر دست یافته هم خودش استفاده میکند و هم به عنوان فروشنده آنرا بالای معتادان میفروشد.اما هراس دارد که روزی به چنگ نیرو های امنیتی خواهد افتاد.

مدافعان حقوق بشر و حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند که در مواردی دیده شده برخی خانواده های کم درآمد بنا بر نا توانایی های اقتصادی ناگزیر به فروختن فرزندان شان به قاچاقبران مواد مخدر شده اند.

پرویز آهنگ آمر حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر به آژانس خبری روز گفت؛ اغلب این گونه قضایا در ولایات نا امن و دور افتاده اتفاق افتاده است.

به گفته وی ؛ دو سال پیش بدنبال انتشار خبر فروختن کودکان به قاچاقبران مواد مخدر ؛ دولت و نهادهای مدافع حقوق بشر مانع آن شده و به خانواده های آنان مساعدت مالی نیزنمودند.

این مقام  حمایت از حقوق کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز نگرانی از این روند؛ دلایل سوء استفاده از کودکان را نبود امنیت در کشور و موجودیت باند های جنایتکار و قاچاقبران مواد مخدر عنوان میکند.
شماری از آگاهان امور معتقد اند که طالبان و قاچاقبران، با استخدام وبکارگیری جوانان در کشت ، تولید وقاچاق مواد مخدر؛ابتدا آنها را معتاد ساخته، بعدا به راحتی میتوانند از این قشر جامعه که درمانده و برباد رفته میباشند برای مقاصد خود، استفاده نمایند.

نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه نیز به این باور است ؛  کار گرانی که در مزرعه ، کارخانه و فروش و قاچاق مواد مخدر با قاچاقبران کار میکنند به عوض دستمزد پولی؛  مواد مخدر در یافت میکنند.

وی تصریح کرد این کار سبب میگردد که مواد مخدر به کثرت وآسانی به خانواده ها راه یافته و مصرف کننده ها و فروشنده های مواد مخدر را به سطح خانواده ها افزایش دهد.

مسوولان مبارزه با مواد مخدر در پایتخت نیز می گویند که قاچاقبران به فروشنده ها و انتقال دهنده گان مواد مخدربجای پول ؛ مواد مخدر میدهند.

لوی پاسوال باز محمد " احمدی " معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امو رداخله به آژانس خبری روز گفت که در میان فروشنده های مواد مخدر که در بازداشت پولیس میباشند شماری از معتادان نیز حضور دارند.

این مقام مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله  ؛ دستمزد فروشنده های مواد مخدر را بدریافت مواد مخدر بجای پول نیز بعید نمیداند.

فاروق یکتن از فروشنده های مواد مخدر در منطقه باغ علیمردان شهر کابل به آژانس خبری روز گفت ؛ در ختم هر روز مطابق به فروشات خود بجای پول مواد مخدر دریافت میکند.

او که به گفته خودش از چهار سال قبل به این کار روی آورده است نه تنها خودش بلکه برادر کوچکتر از خودش که متعلم مکتب هم میباشد به اعتیاد روی آورده است.

فاروق افسوس میخورد که اعتیاد به خانواده وی رخنه کرده و بیم دارد که اگر این کار را ادامه دهد احتمالا ٌ تمام اعضای خانواده وی معتاد خواهند شد.

این مرد معتاد اذعان میدارد ؛ چندین خانواده را می شناسد که بشکل خانواده گی معتاد بوده و دسته جمعی به فروش مواد مخدر مبادرت می ورزند. اما این خانواده ها را افشا نکرد.

وی گفت ((اگه یک کیلو هیروئین را بفروشیم قاچاقبرا بری ما  نیم پاو هیرو ئین میتن. ))


به باور کارشناسان ؛ قاچاقبران مواد مخدر به منظورتداوم قاچاق مواد مخدرودستیابی به ثروت های هنگفت اغلب از جوانان کشور که از اضرار مواد مخدر بی خبرند استفادۀ ابزاری مینمایند. 

آژانس خبری روز

کابل – 19 ثور

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c