روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

عدم آگاهی مردم ازمرض ایدز سبب افزایش این مرض شده است

در حالیکه از افزایش روز افزHIVون مرض ایدز سخن زده میشود، دوکتوران بخش های صحی  کشورمیگویند  که عدم آگاهی مردم ازمرض ایدز، سبب شده است تا این مرض روز به روز افزایش یابد .

به باورآگاهان، وزارت صحت عامه کشورنتوانسته است به شکل خوب مردم را در مورد مرض ایدز معلومات بدهد واین امر سبب افزایش آن درکشور شده است .

 

غلام صدیق باشنده ولایت پروان میگوید من از مرض ایدز کدام معلومات نداشتم ونمی دانستم که این مرض چه است ، ولی زمانی که مریض شدم وبه شفاخانه رفتم ،درآنجا برا ی من گفتند که شما به مرض ایدز مبتلآ شده اید واین جا بود که من با  این مرض آشنا شدم .

 

وی دریک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روزگفت :" من یک سال پیش مریض شده بودم وسنگ کیسه صفرا خود را عملیات میکردم. درآن زمان برای من خون تطبیق کرده بودند که این خون الوده به مرض ایدز بود وهمین بود که من نیز به  این مرض مبتلأ شدم ".

موصوف  افزود که اگر در رابطه به ایدز معلومات میداشت  در زمان گرفتن خون  دقت میکرد ، معاینات لازم را در این زمینه انجام میدادوامروز مبتلآ به مرض ایدز نمی شد.

غلام صدیق گفت  که دولت باید درمورد مرض ایدز برای مردم معلومات بدهد وگرنه دههاتن از هموطنان دیگر ش مانند او مبتلآ به این مرض می شوند .

عصمت الله باشنده ناحیه دهم شهر کابل که یک دکانداراست میگوید :"من در رابطه به مرض ایدز معلومات ندارم وفقط همان قدر میدانم که ایدزهم یک مرض است ."

اودرمصاحبه با آژانس خبری روزگفت :" من نمی دانم که انسان چطور به این مرض مبتلآ میشود وراه  های جلوگیری از این مرض را نیز بلد نیستم ".

فرشته باشنده ناحیه سیزدهم شهرکابل میگوید:" من د رایران به این مرض مبتلآ شده ام وتازمانیکه به داکتر نرفته بودم، نمی دانستم که مر ض ایدز چه است ." 

وی به آژانس خبری روزگفت :" من بایک ایرانی ازدواج کرده بودم که به مرض ایدزمبتلا بود ومن پیش از ازدواج  این موضوع رانمیدانستم ووقتی که دانستم از او طلاق گرفتم وفعلأ که اافغانستان آمده ام بااین مرض دست وگریبان هستم وبه همین دلیل تا به حال ازدواج نکرده ا م ".

اوگفت :" هر زمانیکه به شفاخانه مراجعه مینمایم با من برخورد تحقیرآمیزصورت  می گیرد که این امر مرا رنج میدهد! ". 

داکترپیکان مسئول دفتر " اچ ای وی " وزارت صحت عامه کشور گفت :" اماری را که سازمان صحی جهان در افغانستان؛ ازمرض "اچ ای وی "ارائه نموده است در سر تاسر کشور سه هزارنفر به مرض ایدز  مبتلا  میباشند .

وی در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روز گفت :" به اساس امار وزارت صحت  عامه تا به حال1250 واقعه مثبت بیماری ایدز در افغانستان  ثبت شده است که شمار قابل توجه از مبتلایان به این بیماری، معتادانی اند که با استفاده از سرنج های مشترک ,مبتلا به این بیماری شده اند". 

موصوف گفت :" وزارت صحت عامه کا رها یی را برای اگاهی دهی مردم پیرامون   مرض ایدزاز طریق مطبوعا ت انجام داده اند ".

وی با تایید از بدرفتاری داکتران با مریضان مبتلا به ایدز درشفاخانه های دولتی گفت :"ما دراین زمینه کارهایی را بخاطر آگاهی داکتران ، نرس ها وقابله ها در کابل انجام داده ایم تا هنگام مراجعه مریضان ایدز، با آنان رفتار انسانی نمایند .

در همین حال، داکتر خلیل الله سالنگی رئیس انجمن  غیر دولتی نرس ها ،میگوید که عدم آگاهی مردم از مرض ایدزصدمه بزرگ  برای مردم است ،چون این امر باعث میشود تا تعداد بیشمار مردم به این مرض، مبتلا شوند.

وی میگوید : وزارت صحت عامه نتوانسته است تا روند آگاهی دهی از مرض ایدزرا در طول 10سال گذشته ، برای مردم به شکل درست به پیش ببرد که این خود مشکلات فراونی را دربرابر مردم  قرارداده است .  

موصوف  به آژانس خبری روزگفت :" شمار قابل توجه یی از مبتلایان به این بیماری معتادانی اند که از طریق استفاده از سرنج های مشترک ,مبتلا به بیماری ایدز شده اند".

وی میگوید: "در کشورما به دلیل حساسیت شدیدی که علیه این بیماری وجود دارد، معمولاً مبتلایان به این مریضی؛ ازافشای هویت شان ،خودداری می کنند واین موضوع باعث شده تا شمار زیادی از افراد آلوده به ویروس" اچ آی وی "درکشور روز به روز افزایش یابد .

به باور سالنگی وزارت صحت عامه تا به حال نتوانسته شمار دقیق افراد مبتلا به این بیماری را بطور دقیق در کشور مشخص نماید و این خود سبب میشود که مبتلآ شده گان به این مرض افزایش یابد. 

وی گفت :" ادامه جنگ، فقر، سطح پایین سواد، مهاجرت های داخلی و خارجی، اعتیاد، روابط پرخطر جنسی و انتقال غیر مصون خون از یک فرد به فرد دیگر، از جمله عواملی است که زمینه مبتلا شدن  به این بیماری را در کشور هموارساخته است ".

آژانس خبری روز 

حفیظ الله امین

کابل 14 اسد

ویراستار : خانمحمد دانشجو

کاپی ایدیتور : ناهید  

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c