روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آبهای آشامیدنی درکابل صحت شهروندان را تهدید می کند

مسئولین درریاست عموWaterمی آبرسانی وکانالیزاسیون کشور میگویند که استفاده بیش از حد از آب های زیرزمینی ، حفر چاه های فاضلاب به صورت غیرمعیاری   وانکشاف غیر معیاری شهر کابل، آب آشامیدنی دراین شهررا آلوده ساخته است.

صفی الله باشنده وزیر آباد شهر کابل گفت:" من تا به حال چندین باراست که به اثر استفاده از آب زیر زمینی مریض شده ا م وبرای من امراض گوناگون پیدا شده است"

 

وی دریک مصاحبه به آژانس خبری روز گفت:" من بخاطر اینکه به بیماری گرفتار نشوم همه روزه 200 افغانی را آب آشامیدنی میخرم ."

 

حفرچاه های عمیق غیر معیاری و بدون مجوزبرای شهروندان کابل مشکلات زیادی را پدید آورده است.

ذکیه سنگین نماینده مردم درمجلس نماینده گان( پار لمان )میگوید  که در برخی از نقاط کابل؛ افراد پولدار با حفر چاه های نیمه عمیق، منابع آبی را برای مردم محدود کرده و خود با توزیع آب، پول هنگفتی به دست می آورند.

اودریک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روز گفت: "اشخاص غیرمسوول به صلاحیت خود چاه  های نیمه عمیق را در شهر کابل  حفر نموده اند واز آن به نفع خود و پر کردن جیب های شان استفاده مینماید."

وی گفت که این گروه مردم ،آب را برای مردم به فروش میرسانند  و این درحالیست که هیچ نوع مجوزی از سوی وزارت آب و برق برای شان  داده نشده است .

سنگین علاوه نمود :"اگر حکومت برای حل این معضله اقدام جدی نکند تا چند سال آینده؛ شهروندان کابل با کمبود جدی آب آشامیدنی صحی مواجه میشوند.

وی از دولت انتقاد نموده ومیگوید  که در چند سال گذشته نتوانسته است زمینه استفاده از آب های سطح زمین را برای باشندگان شهر کابل، مهیا نماید به این دلیل مردم مجبوراًند که  دست به حفر چاه  های غیر قانونی بزنند که این امر سبب آلوده شدن آب های زیرزمینی شد ه است . 

با این حال نثار احمد حبیبی رییس تنظیف شاروالی کابل می گوید که افزایش چاه های سبتیک (فاضلاب )  غیر معیاری  در شهر کابل، سبب نگرانی آنان شده است.

ذکیه گفت که حفر چاه های فاضلاب غیر معیاری، خطر جدی برای صحت باشندگان شهر کابل می باشد.

وی گفت:" مردم  خیرخانه، تایمنی، قلعه فتح الله و چهارقلعه وزیر آباد و بعضی از مناطق دیگردر شهر کابل  در کنار خانه های شان چاه های بدرفت غیر معیاری را حفر نموده اندکه سبب آلوده شدن آب های زیر زمین شده است ". 

داکتر خلیل الله سالنگی  مدیر کنترول کلینیک ها ی شخصی وزارت صحت عامه کشور میگوید که براساس سروی وزارت صحت عامه، 22 درصد از امراضی که در افغانستان به خصوص در کابل وجود دارد، ناشی ازآب های غیر صحی می باشد.

وی گفت :"  اگربه مشکل آب های زیر زمینی دراین شهرتوجه جدی صورت نگیرد  باشندگان کابل در آینده  با مشکلات فراون صحی مواجه میشوند ".

داد محمد بهیر رییس عمومی آبرسانی وکانالیزاسیون در یک مصاحبه اختصاصی به آژانس خبری روز گفت :" حفر چاه های فاضلاب به صورت غیر معیاری درنواحی 17گانه ، توسط باشند گان شهر کابل سبب شده که آب ها ی زیر زمینی آلوده شود ".

وی  گفت که استفاده نادرست از آب های زیر زمینی ، حفر چاه‌های فاضلاب وخشک سالی  چند ساله را از دلایل عمده‌  آلوده شدن آب های آشامیدنی در شهر کابل  عنوان کرد.

بهیرمیگوید : به دلیل نبود سیستم کانالیزاسیون معیاری در شهر ،مردم  را واداشته تا چاه آب و چاه فاضلاب را در درون حویلی ها ی شان حفر نمایند که در بسیاری موارد، چاه های فاضلاب بسیار نزدیک به چاه های آب می باشند که این خود سبب آلوده شدن آب ها ی زیر زمینی شده است . 

موصوف می‌افزاید: سالانه 45 میلیون متر مکعب آب های زیر زمینی در شهر کابل ذخیره می‌گردد که نزدیک به 40 تا 45 لیتر آن را  هر شهروند روزانه مصرف می نمایند .

وی علاوه نمودکه  یک کمیسیون به رهبری معاون دوم ریاست جمهوری کریم خلیلی  ایجاد شده است تا به این مشکلات رسیدگی نمایند .

به باور بهیر :این ریاست به هدایت معاون دوم ریاست جمهوری  تصمیم دارد که با راه اندازی دو پروژه بزرگ تا سه سال آینده به 88 درصد شهروندان کابل آب آشامیدنی توزیع نماید.

وی افزود : ریاست ابرسانی وکانالیزاسیون پلان دارد که آب آشامیدنی را از ولایت پنجشیر لوله کشی نموده و به کابل انتقال بدهد

 

آژانس خبری روز

حفیظ الله امین

کابل 11اسد


ویراستار : خانمحمد دانشجو 

کاپی ایدیتور : ناهید

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c