روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آگاهان: آگاهي دهی از اضرار مواد مخدر سبب تشویق دهاقین به كشت حلال میگردد

شماري از آگاهان امورمي گويند که آگاهي دهی اKoknar_5ز اضرار مواد مخدر، سبب مي شود كه زارعان به كشت حلال بپردازند و شماري ديگري نيز به آن معتاد نشوند.

آنان به اين باور هستند كه براي نجات افغانستان از كشت و قاچاق مواد مخدر، نياز است كه در كنار آگاهي بخشي به مردم، در راستاي جانشين كردن كشت بديل و نيز بهبود وضعيت دهاقين نيز توجه صورت گيرد.

 

عبدالقيوم ترابي، ماستر حقوق و علوم سياسي در ولايت بلخ به آژانس خبري روز گفت براي نابودي كشت و قاچاق مواد مخدر، آگاهي دادن به مردم از اضرار مواد مخدر در اولويت كار قرار دارد.

 

وي، خاطر نشان ساخت به ميزاني كه براي مردم نسبت به اضرار كشت و استعمال مواد مخدر آگاهي داده شود، به همان اندازه كشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر كاهش مي يابد.

افغانستان در حال حاضر در صدر كشورهاي قرار دارد كه بيشترين كوكنار را در جهان صادر مي كند.

استعمال كننده گان مواد مخدر نيز در كشور از مرز يك ميليون نفر تجاوز كرده است.

بيشترين كوكنار در جنوب كشور و در بخشهاي كشت مي شود كه تحت تصرف كامل دولت قرار ندارد و گروه طالبان در آن ساحات نفوذ دارند.

دولت با همكاري جامعه جهاني تلاشهاي شان را براي نابود سازي كشت كوكنار در كشور شروع كرده و براي اين كار ميليونها دالر را سرمايه گزاري كرده است.

سلطان شاه سلطاني، يكي ديگر از آگاهان امور نيز بر اين باور است كه آگاهي دهی به مردم به ويژه براي زارعان كوكنار اثر گذار مي باشد اما كافي و بسنده نيست.

وي، مي گويد آگاهي بخشي از اضرار مواد مخدر يكي از عوامل است كه براي نابودي كشت كوكنار و عدم استعمال آن موثر مي باشد اما تمام عوامل نيست بلكه بايد كارهاي ديگر نيز صورت گيرد.

موصوف، تاكيد مي ورزد كه بديل كشت كوكنار براي زارعان، دسترسي زارعان به تخم هاي اصلاح شده بذري، فراهم سازي امكانات زراعتی ، تامين زمينه كار و فرصت يابي براي جوانان از كارهاي است كه بايد انجام شود.

درهمين حال شماري از دهاقین مي گويند كه راه اندازي برنامه هاي آگاهي دهي از اضرار كشت مواد مخدر براي آنان مفيد بوده است.

عبدالحي، باشندۀ ولسوالي چهاربولك ولايت بلخ به آژانس خبري روز گفت بيش از شش سال مي شود كه به كشت كوكنار مبادرت نورزيده است.

او اظهار داشت كه پيش از آن سه تا چهار جريب زمين اش را ترياك مي كاريد اما بعد از آنكه از سوي عالمان دين و نيز آگاهان امور، برايش توضيح داده شده كه كشت ترياك از نظر اسلام مشروع نمي باشد و نيز براي افراد جامعه مضر است، ديگر بالاي زمينهايش ترياك نكاريده است.

عبدالحي، مي گويد: (( ما مسلمان هستيم، هر چه كه اسلام دستور داده باشه، همان كار ره مي كنيم، وقتي كه كشت ترياك حرام باشه و غير مشروع، ما هر گز ترياك نمي كاريم.))

عبدالودود، يكي ديگر از دهقانان ولسوالي چهاربولك ولايت بلخ، مي گويد وقتي در كنفرانس هاي آگاهي دهي از اضرار مواد مخدر، معلومات پيدا كرد كه كشت ترياك زندگي شماري زيادي از انسانها را به مخاطره مي اندازد، دست از زرع اين ماده برداشته است.

اما او تاكيد مي ورزد كه دولت بايد در كنار آگاهي دهي به مردم و زارعان، براي بهبود وضعيت دهاقين نيز توجه كند، زيرا بعضي از دهقانان از روي ناچاري اقدام به كشت ترياك مي كنند.

وی  گفت: (( وقتي دهقان مي بينه كه محصولات اش فروخته نميشه، بازاريابي نيس، يا كم آبي اس، نميتانه كه گندم، جو، جواري، و ... كشت كنه، ناچار ميشه كه ترياك كشت كنه.))

او خاطر نشان ساخت كه اگر دولت بندهاي آبگردان بسازد، مشكل كم آبي دهقانان مرفوع شود، بازاريابي براي محصولات زراعتي آنان صورت گيرد، از فاسد شدن محصولات دهاقین آنان جلوگيري به عمل آيد، هر گز دهقان به كشت ترياك رو نمي آورد.

وي، مي گويد در ولسوالي آنان ( چهاربولك) چند سال است كه مردم ترياك كشت نمي كنند، يكي از اين دلايل آگاهي دهي به مردم و تبليغ عالمان دين در اين راستا بوده است.

منبع افزود وقتي عالمان دين براي مردم مي گويند كه كشت ترياك از نظر اسلام مشروع نمي باشد، دهقان هر گز به كشت آن مبادرت نمي ورزد.

عالمان دين كشت ترياك را حرام مي دانند و از مردم مي  خواهند كه اقدام به كشت آن نكنند.

عبدالقادر حكيمي، يك تن از عالمان دين در مزار شريف مي گويد اسلام براي بازداشتن پيروان خود از انجام يك كار حرام بر دو نكته، آگاهي و عمل توجه دارد.

او مي گويد اول بايد به مردم آگاهي داده شود كه انجام اين كار براي انجام دهنده و جامعه مضر است و آنگاه تشويق به عمل شود كه عملا آن كار را انجام ندهد.

او گفت عالمان دين در سخنراني هاي شان راجع به اضرار مواد مخدر از ديدگاه اسلام سخن گفته اند و اين آگاهي باعث شده تا زارعان از كشت مواد مخدر دست بردارند.

آژانس خبري روز

عارف موسوي

بلخ-21 چوزا

 

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c