روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

آگاهان: برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور ضرورت به اراده ملی است

در حالیکه مقامات دولتی افغانستان از کاهkoknar_6ش کشت مواد مخدر در ساحات تحت کنترول دولت خبر می دهند ، آگاهان  سیاسی میگویند که دولت بخاطر جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر اراده ملی را باید منسجم سازد.

 

حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در دیداری که روز گذشته (9جوزا)با آقای یوری فیدویتوف معاون سرمنشی سازمان ملل متحده در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته داشت همکاری های همه جانبه این دفتر را در رابطه به مبارزه با مواد مخدر کشور مهم خواند.  

 

جاوید کوهستانی آگاه امور  سیاسی به آژانس خبری روز گفت که بخاطر مبارزه با مواد مخدر  دولت  بایداراده ملی را ایجاد کند تا از کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدر در کشور جلوگیری شود  

وی تصریح کرد که در حال حاضر یک بخش حکومت در بخش کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدر به سطح بین المللی دست دارند.

او علاوه کرد که این کار سبب شده تا مواد مخدر در سطح افغانستان افزایش پیدا کند.

آقای کوهستانی افزود که فعلا از مجموعه 70 میلیارد مفاد سالانه مواد مخدر 4 ملیارد آن به جیب دهاقین ، قاچاقبران محلی و باقی مانده آن  به جیب قاچاقبران بین المللی واریز می شود.

او گفت که افزایش مواد مخدر در افغانستان باعث معتاد شدن یک میلیون وهفتصد هزار جوان   گردیده که باعث نگر انی  همه ملت می باشد.

در همین حال نورالحق علومی یکتن از آگاهان امور گفت که تاکنون تمام اظهارات حکومت افغانستان در راستای مبارزه با مواد مخدر در کشور شعار بوده و در این عرصه هیچ اقدام نکرده است.

وی تصریح کرد که با وجود  کمکهای ده سال گذشته جامعه جهانی در عرصه محو کشت ، تولید و قاچاق مواد مخدر این پدیده تا هنوز هم رو به افزایش می باشد.

به گفته او در حال حاضر بیشترین منابع تمویل و عایدات مخالفان مسلح دولت در جنگ افغانستان پول قاچاق مواد مخدر بوده و این کار باعث افزایش ناامنی ها در کشور نیز گردیده است.

او علاوه کرد که در حال حاضر مافیای مواد مخدر بین المللی در جنگ افغانستان نیز سهیم می باشد و آنها میخواهند اگر جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کنند ایشان از پول هنگفت مواد مخدر محروم می شوند .

آقای علومی افزود که سالانه هزاران تن مواد مخدر از افغانستان توسط مافیای بین المللی به کشور های غربی و اروپایی قاچاق می شود.

او گفت که در ساحات  یی که تحت کنترول مخالفان مسلح دولت قرار دارد آنها بخاطر ادامه جنگ ، کشت کوکنار را افزایش می دهند اما در ساحات  یی که تحت کنترول دولت می باشد دیده می شود که کشت کوکنار نیز وجود دارد.

او اضافه کرد که در حال حاضر که شهر کابل از امن ترین ولایات بشمار میرود  در نواحی آن   کوکنار وجود دارد .

آژانس خبری روز

نصیراحمد صدیقی

کابل _ 12 جوزا

ادیت : خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c