روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

افزایش افراد ولگرد درشهر کابل ، نا امنی را افزایش بخشیده

شهروندان کابل میگویند که موجودیت اشخ2_hand_cafe_3اص ولگرد وفروش اسلحه و وسایل جارحه  غیر قانونی سبب شده تا جرایم جنایی  در شهر کابل افزایش یابد .

انان میگویند دسترسی اسان به وسایل جارحه واسلحه درشهرکابل باعث افزایش    جرا یم جنایی در این شهر شده است .

 

به گفته با شنده های شهر کابل افراد ولگرد با استفاده از وسایل جارحه دختران وپسران جوان را که به مکتب میروند تهدید می کنندکه حتی برخی خانواده ها دختران شانرا از رفتن به مکتب باز میدارند.

 

انجنیر عظیم باشنده خیر خانه کابل میگوید که هر صبح او دختران اش را تا مکتب میرسانید ولی وقتی از مکتب بر می گردند در هر کوچه در مسیر راه دختران افراد ولگرد پیدا می شوند که باعث اذیت و آزار شان می شوند .

او گفت که به همین دلیل او دختران خود را از رفتن به مکتب باز داشته است . عظیم میگوید که دولت وپولیس اگر جلو حملات انتحاری را گرفته نمیتواند دلیلی دارد ولی اینکه ولگرد ها را از کوچه وبازار جمع کند دلیلی ندارد که قبول شود واین جزء بی کفایتی دولت چیز دیگر نمی باشد .

او گفت که همین افراد ولگرد با پولیس آشنایی دارند ووقتی که دستگیر میشوند دوباره رها میگردند.

عظیم یاد آورشد که وزیر صاحب داخله باید درهمکاری وکلای منطقه افراد ولگرد را جمع کند  در غیر آن خانواده ها نگران وتشویش فرزندان شان هستند و شاید تعداد دیگر هم مانع رفتن فرزندان شان به مکتب شوند .

مردم افغانستان نسبت به هر مشکل دیگر به غرور وعزت شان ارزش بیشتر میدهندبه همین دلیل به گفته عظیم بیشتر از همه نگران رفت و آمد دختران شان به مکتب هستند.

از سو ی دیگر وسایل جارحه بطور آزاد درشهر کابل بفروش میرسد که پولیس تا کنون جلو آنرا نگرفته است .

جاده پل خشتی کابل حالا به محل فروش چاقو وغیره وسایل جارحه تبدیل شده است .

فروشندگان این وسایل میگویند که بازار فروش شان خوب است وروزانه 15 الی 20 دانه از این وسایل را به فروش میرسانند  .

به گفته دست فروشان این جوانان به بهانه حفاظت از جان شان این وسایط را خریداری مینمایند.

فرید یکتن از دست فروشان  وسایل جارحه در پل خشتی شهر کابل به آژانش خبری روز گفت :"من روزانه 15 الی 20 دانه چاقو ،برچه وغیره وسایل جارحه را به فروش میرسانم و این کار را بخاطر تامین نفقه خانواده خود انجام میدهم."

اوگفت :"من زمانی افسر اردوبودم وبعد از آنکه تنقیض شدم به دلیل مشکلات اقتصادی ونبود کار به فروش وسايل جارحه پرداختم."

او ياد آورشد كه اگر دولت زمینه کار را برای اومساعد سازد هر گزدست به فروش وسایل جارحه نمیزد .

فواد یکتن دیگر از فروشندگان وسایل جارحه در منطقه پل خشتی شهر کابل به آژانس خبری روز گفت:"  پولس نمیگذارد که این وسایل را بطور ازادانه به فروش برسانم ولی  موضوع را آنقدرجدی هم نمیگیرند."

او گفت زمانیکه پولیس میاید فرارمینمایدوزمانیکه از محل میروند، دوباره بر میگردد وبه کار اش ادامه میدهد .

اوگفت بعضی از دوستان ما توسط پولیس بازداشت میشوند ولی به زود ترین فرصت دوباره رها میگردند  " . بیشتر جرایم جنایی دراین اواخر از منطقه خیرخانه کابل به گوش میرسد .

سمونوال  میر امان الله سارخیل آمر حوزه  یازدهم پولیس کابل به آژانس خبری روز گفت که پولیس این حوزه چندین بار افراد ولگرد را از مناطق مختلف خیر خانه جمع آوری نموده اندوبعد از اینکه تعهدات شان اخذ گردیده ، دوباره رها گردیده اند .

به گفته او این افراد اگر باردیگر به مزاحمت مردم دوام بدهند مورد بازپرس قانونی قرار داده میشوند.

در همین حال مل پا سوال ظاهر رییس تحقیقات جنایی قوماندانی امنیه ولایت کابل میپذ یرد  که  فروش وسایل جارحه با عث مشکلات امنیتی واجتماعی شهر وندان     کابل شده است .

رییس تحقیقات جنایی کابل به آژانس خبری روز گفت : نیروها ی پولیس در نواحی  وولسوالی ها ی مختلف کابل روزانه بیشتر از 200 تن را به جرم نگهداری غیر قانونی وسایل جارحه واسلحه بازداشت می نمایند وبرای تحقیقات بیشتر به ارگان ها قضایی معرفی می کنند .

به باور ظاهر اکثریت ولگردان در  شهرکابل جوانان می باشند که از طرف پولیس باز داشت میشوند وبرای شان دوسیه ها ی جرمی  نیزایجاد میشود .

اومیگوید :" ما از مردم میخواهیم که با نیروها ی پولیس خود همکاری نمایند . چون این تنها وظیفه پولیس نیست که تمامی کارها را انجام بدهد بلکه مردم نیز با ید  در این زمینه با پولیس همکاری نمایند .

با این حال ا و میگوید  که خود مردم باید وسایل جارحه را بفروش نرسانند

او گفت :" اگر یک دوکاندارمی داند که با فروش وسایل جارحه جرم واقع می شود آن را نفروشد در غیر این صورت جلو گیری ار فروش وسایل جارحه برای پولیس سخت است ".

اوعلاوه کرد :" در صورت  یی که ولگرد ها از سوی پولیس بیشتر از سه با ر بازداشت شوند برای شان دوسیه جرمی ایجاد میشود وشامل لست سیاه میشوند که حق شامل شدن در ادارات دولتی را ندارند و ازرفتن بورسیه ها به خارج بازمی مانند وشامل پوهنتون ها نیز  نمی شوند" .

اوگفت :" اکثریت این وسایل بطور قاچاق از کشور ها ی همسایه به ویژه پاکستان وارد کشور میشود ودر بازارها ی کشور مان به قیمت ارزان بفروش می رسد ".

اقا ی ظاهر افزود که جرایم در کنترول پولیس قرار دارد اما اگر پولیس با افراد ولگرد همکاری نماید او نیز باز داشت میشود ومورد پیگرد قانونی قرار میگیرد ".

جنرال ظاهر علاوه کردکه آنان به تمامی حوزه ها ی امنیتی در شهر کابل هدایت داده اند تا از گشت وگذ ار افراد ولگرد در تمامی نقاط به ویژه در مقابل مکاتب دختران  جلوگیری  نمایند.

او ازملاامامان مساجد ،وکیل ها ی گذر وموسفیدان نواحی مختلف شهر کابل خواست تا  بخاطر جلو گیری از گشت وگذار افراد ولگرد ، باپولیس همکاری نمایند و این افراد  را  به خوزه ها ی امنیتی معرفی نمایند ".

مردم درحالی  از افزایش افراد ولگرد در شهر کابل شاکی اند که در دوهفته گذشته در خیرخانه کابل تنها یک حادثه قتل ویک حادثه اختطاف  گزارش شده است .

آژانس خبری روز

حفیظ الله امین

2جوزا1391-

ادیت : خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c