روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

مرکزولایت پنجشیرمورد حملات راکتی قرارگرفت

مقامات امنیتی ولایت پنجشیmap_of_panjsheerرمیگویند که مخالفان مسلح دولت باپرتاب دوفیرراکت ؛ مرکزآن ولایت را هدف قراردادند.

سمونوال محمد نجیم رضائی آمرامنیت قوماندانی امنیه ولایت پنجشیر به آژانس خبری روز گفت که حوالی ساعت 5:30 صبح امروزمرکزآن ولایت آماج دوفیرراکت بی ام یک قرارگرفت.

وی تصریح نمود که این راکت ها به دیوار محکمۀ ومحوطۀ مرکزجلب وجذب اردوی ملی اصابت کرده است.

به گفتۀ وی، این راکتها تلفات جانی درقبال نداشته ؛ اما خسارات مالی برجاگذاشته است.

آمرامنیت پولیس پنجشیرگفت که نیروهای امنیتی دوتن را همراه با یک عراده موترنوع کرولا ازمحل پرتاب راکتها بازداشت کرده اند وتحقیقات ازنزد شان آغاز شده است.

امایک مقام دیگرامنیتی درپنجشیرکه خواست نامش فاش نشود؛ به روزگفت که  قرارتحقیقات انجام شده، افراد بازداشت شده عاملین اصلی پرتاب راکتها بالای مرکزآن ولایت می باشند.

موصوف افزود که برادریکی ازافراد بازداشت شده نیزسه ماه قبل درپیوند به حملۀ راکتی بالای مرکزولایت پنجشیردستگیرشده بود؛ اما دوباره آزاد گردیده بود.

درعین حال برخی ازمقامات درولایت پنجشیر؛انجام چنین حملات را ناشی ازاختلافات ذات البینی میان افراد قدرت مند درآن ولایت میدانند ومیگویند دراین قضایا مخالفان مسلح دولت دخیل نمی باشند.

مخالفان مسلح دولت تاحال درمورد این رویداد ابرازنظرنکرده اند.

آژانس خبری روز

فهیم فطرت

پنجشیر-5 میزان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c