روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

انفجاردرمراسم تشییع جنازه هشت زخمی برجاگذاشت

براثرانفجاریک حلقهMap_of_badghis ماین کارگذاری شده درمحل تشییع جنازۀ درولسوالی قادس ولایت بادغیس هشت فردملکی مجروح شدند.

این رویداد روز گذشته در قریه درۀ بوم ولسوالی قادس ولایت بادغیس ؛ زمانی به وقوع  پیوست که شماری از مردم محل درحال تدفین جسد یکتن از اهالی آن منطقه بودند.

 

میرزا علی ولسوال قادس، به آژانس خبری روزگفت که انفجار ناشی از یک حلقه ماین بود که به تازه گی ازسوی مخالفین دولت در آن ساحه کار گذاری شده بود.

 

وی افزود که در این انفجار هشت تن از افراد ملکی زخمی شدند که وضعیت صحی چهار تن از آنان وخیم است .

بنا به اظهارات وی مجروحینی که از وضعیت صحی خوبی برخوردار نبودند جهت تداوی به ولایت هرات انتقال داده شدند.

مقامات میگویند تا کنون انگیزه کارگذاری این ماین در آن ساحه روشن نشده است.

درهمین حال شماری از باشنده گان ولسوالی قادس بادغیس از افزایش تحرکات مخالفین دولت در آن ولسوالی اظهار نگرانی نموده و خواهان توجه جدی مقامات دولت مرکزی در این زمینه می باشند.

به گفته مردم محل، طالبان در 60 درصد ازقریه های درۀ بوم و قال چرخ ولسوالی قادس حاکمیت دارند که این خود بر نگرانی آنها افزوده است.

مردم ادعا میکنند که تشدید تحرکات مخالفین دولت در ولسوالی قادس اثرات منفی بر کار اقتصادی آنان گذاشته است.

آژانس خبری روز

سهراب رحیمی

هرات-3 میزان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c