روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

اطفال خیابانی درهرات خواهان برقراری صلح درکشورشدند

بیش از 150 تن از اطفال خیاباpeaceنی درولایت هرات ، روزگذشته به مناسبت روز جهانی صلح خواهان برقراری صلح دایمی درافغانستان شدند. 

دراین مراسم که مقامات محلی و شماری از شهروندان هرات نیز اشتراک داشتند 170 تن از اطفال خیابانی از تمام جناح های درگیر خواستند تا درراستای ایجاد صلح وثبات درکشورتلاش همه جانبه نمایند. 

این پروگرام از سوی دفتر "آشیانه" مرکز حمایت از اطفال روی سرک به همکاری موسسه نشراتی کلید گروپ در منطقۀ تفریحی تخت سفر راه اندازی شده بود.  

محمد نعیم بهره  رئیس دفتر آشیانه در هرات میگوید که هدف از این همایش توقف خشونت و جنگ و دست کشیدن تمام جناح های درگیر ازجنگ می باشد.

وی می گوید که تجربه نشان داده است که در نبود صلح در یک کشور، زنان و اطفال بیشترین ضربه را متقبل می شوند.

بنا به اظهارات وی ،اطفال خیابانی در هرات در جریان خشونتهای اخیر ضربات سختی را متقبل شده اند و آنها با برگزاری این همایش میخواهند تا همه بدانند که صلح عمده ترین نیاز یک جامعه می باشد.

در پایان این راه پیمایی اطفال به ساعت تیری و کاغذ پرانی پرداختند و با یک صدا گفتند که جنگ بس است.

همه ساله از از روز جهانی صلح در سر تاسر جهان تجلیل به عمل می آید، در این روز تمام کشور ها خواهان به وجود آوردن صلح دایمی می باشند.

آژانس خبری روز

سهراب رحیمی

هرات-3 میزان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c