روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

ده هامخالف مسلح دولت دربادغیس به پروسۀ صلح پیوستند

26 تن ازمخالفان مسلح دولت درچوکاTaliban_joined_to_peace_1ت دوگروپ ،درولایت بادغیس ازخشونت دست کشیده وبه روند صلح یکجاشدند.

این افراد ظهر امروز درچوکات دو گروپ از ولسوالی قادس بادغیس با سلاح و مهمات دست داشته خود به ادارۀ امنیت ملی آن ولایت پیوستند.

ریئس امنیت ملی بادغیس به آژانس خبری روزگفت که این افراد به سرگروپی دلبرخان و عبدالصمد خان دو تن از قوماندانان محلی مخالفان  مسلح به پروسه صلح پیوستند.

وی افزود که افراد تسلیم شده 26 میل سلاح دست داشته خود را نیز به ریاست امنیت ملی بادغیس تسلیم نمودند.

بنا به اظهارات وی این افراد کسانی هستند که در اکثریت حملات بالای تاسیسات نظامی در قادس دست داشتند.

از آغاز سال جاری تا به حال بیش از  دوصد تن از مخالفین دولت در ولایت بادغیس به پروسه صلح پیوسته اند.

عدم توجه دولت به وضعیت ناراضیان تسلیم شده یکی از نگرانیهای عمده در این عرصه به حساب می آید.

شماری از نارضیان دولت ادعا میکنند که حکومت افغانستان بعد از پیوستن مخالفان به روند صلح هیچ توجهی به وضعیت آنان ندارد .

آژانس خبری روز

سهراب رحیمی

هرات-2 میزان

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c