روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

مجلس نماینده گان در مورد اجاره شفاخانه جمهوریت به موسسه آغا خان ، خواستار توضیحات گردید

بر خی نماینده گان درمجلJamhoryat_hospitalس  امروزی از وزارت صحت عامه کشور خواستند تا در مورد اجاره شفاخانه  جمهوریت به این مجلس ،  توضیحات ارائه بدارد .

این نماینده گان میگویند که قرار است شفاخانه جمهوریت به مدت 30 سال به موسسه آغاخان به آجاره داده شود .

به باور این نماینده گان رئیس جمهور  بر اساس روی دارای ومصلحت اندیشی این شفا خانه را به آغا خان به اجاره میدهد .

داکتر نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب در مجلس نماینده گان ، گفت :" در این شفاخانه 30 میلیون دالرازدارایی مردم افغانستان به مصرف رسیده است و نباید بدون اطلاع نماینده گان مردم   به اجاره داده شود ."

وی میگوید : باید وزیر صحت عامه  به مجلس خواسته شود تا در زمینه اجاره دادن شفاخانه جمهوریت به موسسه آغا خان تو ضیخات بدهد .

این بحث ها در حالی بالا میگیرد که به دلیل  نبود مراکز صحی معیاری در کشور ، روزانه صدها افغان غرض تداوی به خارج  کشور مسافرت می نمایند.

در همین حال ذکیه سنگین نماینده مردم پروان در مجلس نماینده گان میگوید:" این یک حقیقت است که شفاخانه ها ی دولتی وخصوصی  در کشور با مشکلات متعددی مواجه اند وبا استندرد ها ی بین المللی برابر نیستند ."

وی گفت که دادن شفاخانه جمهوریت به موسسه آغا خان یک اقدام خوب است اما باید این قرار داد واضیع وروشن باشد و  منافع مردم در آن در نظر گرفته شود.

این در حالیست که با گذشت 4 سال  از اعمار این شفاخانه  تا به حال دولت افغانستان نتوانسته است ، آنرا فعال سازد .

شفاخانه مذکور به مساعدت بلاعوض کشور چین ساخته شده است

آژانس خبری روز

حفیظ الله امین

کابل 2 جوزا

ویراستار : خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c