روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

نتایج امتحانات پست های معلمین اعلان شد

نتایج امتحانات معلمین ولاSidiq_pat_manیات ومرکز امروز درحضور رسانه ها دروزارت معارف اعلان شد.

در محفل یی که به همین  مناسبت برگزارشده بود، صدیق پتمن سرپرست وزارت معارف ،محمد نادرهوتک ریس بورد تعینات وبرخی  اعضای هیآت رهبری این وزارت  اشتراک داشتند.

صدیق پتمن سرپرست وزارت معارف گفت: "دراین امتحان مجموعا 14413تن فارغان 14 ولسانس اشتراک داشتند که ا زجمله 4882 اشتراک کننده کامیاب و9532 تن دیگر ناکام مانده اند.

وی افزود که این امتحانات بصورت شفاف وعادلانه سپری شده و آنان سعی نموده اند تا فضای  بی اعتمادی که میان امتحان دهندگان ووزارت معارف  ایجاد شده بود، ازبین برود.

وی گفت  که درصورت نیاز به هرنوع بازنگری پارچه ها اگر ضرورت دیده شود ، این وزارت آماده پاسخ گویی می باشد .

.به گفته وی این امتحان تحت نظار هیآت کمیسو ن اصلاحا ت اداری اخذ شده است.

به گفته آقای پتمن درپارچه های امتحان  طوری که دیده شد بعضی ازامتحان دهندگان صفر گرفته اند وبرخی  ها نسبت به 14پاس  ها ولسانس ها نمرات عالی گرفته اند که این خود شفافیت امتحان را نشان میدهد.

اوگفت که پارچه ها بعد ازاخذ امتحان مهرلاک شده است وبه صورت شفاف بر رسی  شده است.

نادرهوتک ریس بورد تعینات که دراین کنفرانس حضور یافته بود ناکام ماندن تعدادی بیشتری ازامتحان دهندگان را ناشی از وضعیت بدامنیتی خواند.

وی  گفت که نتایح امتحانات  نشان داد که وزارت معارف باکمبود معلمین مجرب  روبرو می باشد  .

وی افزود که من  بعد هرنوع تعینات خدمات ملکی براساس شایسته سالاری ومبنی برامتحان صورت خواهد گرفت که  بااین سیستم در فساد را بسته میشود.

آژانس خبری روز

رحیم ملکزی -6ثور 1389

ادیت خانمحمد دانشجو

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c