روز بازتاب؛ دهنده واقیعت های عینی افغانستان

در باره ما

www.roznews.comروز ، باز تاب دهنده راستين رويدادها


 واقعيت ها و رويدادهای افغانستان را در روز بخوانيد، آژانس خبر رسانی روز ستاره ديگريست كه در آسمان رسانه ها افغانستان به درخشيدن آغاز كرده است.


اين آژانس با در نظرداشت باور های عقيدتی و فرهنگی مردم سرزمين ما تلاش خواهد كرد تا رويدادهای سياسی , نظامی , فرهنگی , اجتماعی و اقتصادی افغانستان را به گونه راستين و به زود ترين وقت بدسترس خواننده گان قرار دهد.

شما میتوانید خبر ها , گزارش ها و تحليل های سياسی را از صفحه انترنتی آژانس خبرى روز بدست آريد.

 

نرخ اسعار

1 دالر us 51.45
افغانی
1 یورو en 63.90 افغانی
1 افغانی pk
1.84 کلدار
1 افغانی ir
26.31 تومان

درجه حرارت

ولایت بلند
پاین
کابل 24 24
مزار شریف 27 27
هرات 26 26
قندهار 29 29
جلال آباد 31 31


15c